Booming Amsterdam De aanleg van de grachten in de Gouden Eeuw. Tentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam, 15 februari – 26 mei 2013          

Posts Tagged ‘Gouden Eeuw’
Bouwen aan Booming Amsterdam
Bouwen aan Booming Amsterdam

In de tentoonstellingsruimte aan het einde van de publiekshal van het Stadsarchief is volop bedrijvigheid. Er staan ladders, potten verf en tafels kriskras door de ruimte. Twee mannen zijn hard aan het werk. Ze schilderen de wanden. Tegen de achterwanden zijn enorme blow-ups geplakt, sterk uitvergrote afbeeldingen. De spanning loopt op; over twee weken opent [...]

Wie maakten de Gouden Eeuw (I)?
Wie maakten de Gouden Eeuw (I)?

Voor de tentoonstelling Booming Amsterdam zijn de ondertrouwregisters uit 1613 en 1663 onderzocht. Daaruit blijkt dat in 1613 70 procent van de mannen en de helft van de vrouwen bestond uit immigranten. Voor 1663 zijn de percentages 50 en 30 procent. Harmen Snel is senior medewerker van het Stadsarchief. Voor de tentoonstelling ‘Booming Amsterdam’ analyseerde [...]

Een stad vol nieuwe Amsterdammers
Een stad vol nieuwe Amsterdammers

In de Gouden Eeuw groeide Amsterdam spectaculair. Handel en scheepvaart op alle delen van de wereld maakte van de stad aan het IJ een van de rijkste metropolen in Europa. Amsterdam was booming. Talloze immigranten kwamen hier naar toe op zoek naar werk en een betere toekomst. Waren er in 1600 nog ongeveer 50.000 Amsterdammers, [...]

Het nieuwe wonen
Het nieuwe wonen

Aan de nieuw gegraven grachten, de Heren- , Keizers- en Prinsengracht kwamen ruim opgezette woonblokken met grote bouwkavels en diepe achtertuinen. Wat voor huizen werden daar in de zeventiende eeuw gebouwd? Hoe zagen de grachten er in de Gouden Eeuw uit? Wanneer werd de Gouden Bocht werd aangelegd? Prenten en zeldzame architectuurtekeningen laten zien in [...]