Booming Amsterdam De aanleg van de grachten in de Gouden Eeuw. Tentoonstelling in het Stadsarchief Amsterdam, 15 februari – 26 mei 2013          

Geen categorie
Vijf maart: de grachten zijn jarig!
Vijf maart: de grachten zijn jarig!

Dit jaar wordt het vierhonderdjarig bestaan van de grachten gevierd. Maar wat gebeurde er eigenlijk vier eeuwen geleden? Waarom is 1613 voor Amsterdam zo’n belangrijk jaar? Waaom niet 1612, of 1614? Het antwoord is te vinden in een oud boek dat nu op Booming Amsterdam te zien is. Eigenlijk is dat onopvallende boek, waarin de [...]

Een bever op Booming
Een bever op Booming

Bert Gerlagh, conservator prenten en tekeningen, vertelt over een op het eerste gezicht onopvallende blad in een vitrine. Bij nader inzien is het één van de meest bijzondere tekeningen van de tentoonstelling. De voorstelling heeft betrekking op de Vierde Uitleg, het tweede deel van de 17e-eeuwse stadsuitbreiding. Die loopt van de Leidsegracht tot de Amstel [...]

Duizendste bezoeker voor Booming Amsterdam!
Duizendste bezoeker voor Booming Amsterdam!

Booming Amsterdam trekt veel enthousiaste bezoekers. In de hal van gebouw De Bazel wordt ademloos gekeken naar de vlieganimatie, de groei van Amsterdam in de Gouden Eeuw in vijf minuten. Binnen in de tentoonstellingszaal is het gezellig druk. Bezoekers kijken, vaak samen,  geboeid en verwonderd naar de oude kaarten en tekeningen. Zelfs ervaren archiefonderzoekers ontdekken [...]

Hartlijnen in het donker
Hartlijnen in het donker

In de tentoonstellingszaal gaat het hard. De wanden zijn klaar, en nu worden de kaarten, tekeningen en prenten opgehangen. Op verschillende plaatsen zijn medewerkers aan het werk. Een laserwaterpas maakt fluorescerende rode lijnen op de wanden. Een geheimzinnig effect in de halfdonkere ruimte. Niet ver van de ingang wordt het enorme profiel van Pieter van [...]

Heibel over de Haarlemmerdijk
Heibel over de Haarlemmerdijk

Tegenwoordig loopt de Haarlemmerdijk in een kaarsrechte lijn van de Korte Prinsengracht naar de Haarlemmerpoort. De dijk is aangelegd toen Amsterdam ging uitbreiden. Ruzie over de dijk zorgde in 1610-1611 voor vertraging. De staduitbreiding lag stil. Was dat niet gebeurd, dan hadden we vorig jaar al 400 jaar grachten gevierd. Een kaart op de tentoonstelling [...]

Het octrooi van 1609
Het octrooi van 1609

Begin van de stadsvergroting Het jaar 1609 was een ideaal moment voor Amsterdam om te beginnen met de stadsuitbreiding. In april begon het Twaalfjarig Bestand, een gevechtspauze in de Tachtigjarige Oorlog. Dat kwam Amsterdam goed uit. De verdediging van de stad was niet op orde. Buiten de stadwallen was een grote onoverzichtelijke voorstad ontstaan, waarin [...]